Wiza do USA

21:14

Zastrzeżenie: Podane poniżej informacje pochodzą ze strony ambasady, są również częściowo zapisem moich doświadczeń, bądź doświadczeń osób, które znam osobiście a które ubiegały się o wizę. Gdy zdecydujesz się ubiegać o wizę do USA, przeczytaj dokładnie oficjalne artykuły pomocnicze na stronie ambasady. Jest to BARDZO istotne, strony te zawierają odpowiedzi na większość pytań związanych z wizami, rozmową, przygotowaniem się do wyjazdu, dokumentami oraz informacje dla osób karanych, dzieci, rodzin, etc.

Nie należy podejmować żadnych nieodwracalnych decyzji związanych z podróżą lub kupować biletu aż do chwili otrzymania paszportu z wizą. Wydanie wizy nie może być zagwarantowane z wyprzedzeniem. 

Na chwilę obecną, obywatele Polski potrzebują wizy aby odwiedzić Stany Zjednoczone. wygląda na to, że ta sytuacja nie zmieni się w ciągu najbliższych kilku lat, postaram się więc przybliżyć wam proces starania się o wizę nieimigracyjną turystyczną.

Ze strony amerykańskiej ambasady dowiemy się:

Wiza amerykańska jest dokumentem wydanym przez Ambasadę lub Konsulat Stanów Zjednoczonych i naklejonym na jedną ze stron Państwa paszportu, który uprawnia do starania się o wjazd na terytorium USA. Wiza nie gwarantuje wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Oznacza jedynie, że Państwa podanie wizowe zostało rozpatrzone przez konsula amerykańskiego, który stwierdził, iż mogą Państwo podróżować do punktu granicznego na lotnisku, w porcie morskim bądź na granicy lądowej i ubiegać się o zezwolenie na wjazd w określonym celu. Jedynie amerykański urzędnik imigracyjny Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego (DHS) jest uprawniony do wydania zezwolenia na wjazd do Stanów Zjednoczonych i decyzji jak długo może trwać dany pobyt.Kategorie wiz zależą od celu podróży. 


My zajmiemy się wizą nieimigracyjna. Tu znajdziesz inne rodzaje wiz nieimigracyjnych do USA.

Wizy nieimigracyjne przeznaczone są dla osób zamieszkałych na stałe poza terytorium Stanów Zjednoczonych, które zamierzają wjechać do USA w celach turystycznych, służbowych, medycznych, pracowniczych bądź edukacyjnych. 

W przypadku ubiegania się o wizę B-1/B-2 należy wykazać urzędnikowi konsularnemu, że kwalifikujemy do otrzymania wizy amerykańskiej zgodnie z Ustawą o Imigracji i Obywatelstwie. Każda osoba ubiegająca się o wizę turystyczną na pobyt czasowy jest potencjalnym imigrantem, o ile nie wykaże, że:
 • udaje się do USA na pobyt czasowy w celach turystycznych,
 • planuje pozostać jedynie przez określony czas w Stanach Zjednoczonych,
 • posiada środki finansowe na pokrycie wydatków w USA,
 • mieszka na stałe poza Stanami Zjednoczonymi oraz łączą ją z krajem zamieszkania powiązania rodzinne, społeczne, ekonomiczne, które gwarantują, że po zakończeniu pobytu opuści USA.

WYMAGANE DOKUMENTY
 • formularz elektronicznego wniosku o wizę nieimigracyjną (DS-160)
 • ważny paszport na podróż do Stanów Zjednoczonych z datą ważności przynajmniej sześć miesięcy ponad planowany pobyt w Stanach Zjednoczonych 
 • jedno (1) zdjęcie 2” x 2” (5 cm x 5 cm) wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
 • potwierdzenie umówienia się na rozmowę za pośrednictwem strony http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-appointmentschedule.asp
Najczęstszym powodem nie otrzymania wizy, z którym się spotkałam podczas ubiegania się o swoją wizę a także podczas pisania tego artykułu, były niewystarczające więzi z krajem. Osoby niepracujące, nie posiadające rodziny, domu/mieszkania, oszczędności w Polsce mają mniejsze szanse otrzymania wizy. Duży wpływ na otrzymanie wizy mają również nasze, bądź bliskich członków rodziny, poprzednie wizyty, pobyt i praca "na czarno", wydalenie z kraju itp.

Konsul z którym będziecie odbywać rozmowę, jest zobowiązany do podania powodu odmowy wydania wizy. Jeżeli tego nie zrobi, możecie go o taki powód zapytać. 

JAK UBIEGAĆ SIĘ O WIZĘ
 1. Należy wypełnić formularz elektronicznego wniosku o wizę nieimigracyjną (DS-160).
 2. Należy wnieść opłatę za rozpatrzenie wniosku o wizę. Obecnie opłata wynosi 160$ czyli 624 PLN.
 3. Należy umówić się na spotkanie z konsulem na tej stronie. Aby umówić się na spotkanie należy podać: numer paszportu, numer potwierdzenia wpłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę oraz 10 cyfrowy numer kodu kreskowego ze strony formularza DS-160
 4. Należy udać się do Ambasady/Konsulatu USA w dniu umówionej wizyty. Na rozmowę należy zabrać: wydruk potwierdzenia umówienia się na rozmowę, wydruk potwierdzający wypełnienie DS-160, zdjęcie oraz paszport. 
ROZMOWA

Przede wszystkim: nie należy się denerwować. Wiadomo, że rozmowa w ambasadzie lub konsulacie, będzie dla niektórych ludzi stresująca, ale nie dokładajcie sobie sami zmartwień. Pracownicy tych ośrodków są ludźmi, rozumieją że nie będziecie czuć się całkowicie zrelaksowani, że możecie martwić się rozmową w obcym języku. Przygotujcie się zatem do rozmowy najlepiej jak potraficie.
Pytania, na które przyjdzie ci odpowiadać najczęściej dotyczą planowanego wyjazdu i życia w Polsce.
- Dokąd i po co jedziesz?
- Na jak długo?
- Kto płaci za wyjazd?
- Gdzie będziesz mieszkać w USA?
- Czy ktoś z twojej rodziny był w USA?
- Co robisz w Polsce?
- ITP.

Na pytania odpowiadaj rzeczowo, nie rozgaduj się na każdy temat. Proste rzeczowe odpowiedzi są zawsze najlepszym rozwiązaniem. Przeprowadź taką rozmowę z kimś w domu, odpowiadaj na zadane pytanie bez dodawania usprawiedliwień, powodów czy przemyśleń. W ten sposób rozmowa będzie trwała 3 minuty a nie 15. 

RÓŻNOŚCI

 • W ambasadzie/konsulacie odbywa się kontrola, podobna do tej na lotnisku. Bagaż może podlegać ograniczeniom wielkości (z walizką do ambasady się raczej nie wejdzie), nie możecie wnieść żadnych niebezpiecznych rzeczy, telefony i komputery zostają zatrzymane przy wejściu, a odbierzecie je podczas opuszczania budynku. 
 • Czeka cię skanowanie linii papilarnych
 • Oczekiwanie na rozmowę może trwać od kilku minut do kilku godzin
 • Rozmowę odbywasz przy okienku, jak na poczcie. W niektórych konsulatach znajdują się także okienka obudowane ścianami dla zwiększenia komfortu rozmowy.
 • W przypadku odmowy wizy, pracownik ambasady powinien podać ci powód odmowy, jeżeli nie poda - zapytaj.
 • W większości przypadków wiza wydawana jest na 10 lat. 
 • Jeżeli czegoś nie rozumiesz - PYTAJ!
 • Jeżeli umówisz się na rozmowę z bliską osobą - do okienka podchodzicie razem.
 • Jeżeli dostaniesz wizę będziesz musiał zostawić paszport w ambasadzie, i zostanie ci on zwrócony pocztą.


Więcej informacji znajdziecie na oficjalnych stronach:

A także na blogach: Proszę zwrócić uwagę na rok pisania każdego artykułu, niektóre informacje mogą być przeterminowane. Jednakże to jak dana osoba odebrała czy przeżyła rozmowę, może ci dużo powiedzieć o tym, na co się nastawić. 

 1. 77 Gerda: http://77gerda.blogspot.se/2014/04/wiza-turystyczna-b2-do-usa-krok-drugi.html
 2.  PTŻ: https://italian-dreamsss.blogspot.se/2015/08/wiza-nieimigracyjna-do-usa-spotkanie-w.html
 3. TimTeller: http://www.timteller.pl/wiza-usa/

You Might Also Like

0 komentarze

Popularne posty

Dołącz na Facebooku

Flickr Images